Realizacje

Budownictwo kubaturowe

Kampmann Polska

Kampmann Polska

Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej zasilania obiektu, montaż stacji transformatorowej, prefabrykacja i uruchomienie rozdzielnic, oraz sterowania urządzeniami wentylacyjnymi firmy Kampmann.


Budownictwo kubaturowe