Realizacje

Budownictwo kubaturowe

Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

Dla oczyszczalni w Ełku wykonano instalację elektryczną ogrzewania pochodni, ogrzewania komór, oraz wykonano instalację elektryczną i automatykę układu zapłonu pochodni. Wykonanie instalacji wraz z projektem.


Budownictwo kubaturowe