Realizacje

Budownictwo kubaturowe

Sierra Ivory Apartments

Sierra Ivory Apartments

Dla powstałych na terenie Sierra Golf Club apartamentów, wykonano instalacje SN a także dostarczono wraz montażem i uruchomieniem stację SN. Wykonano także linie zasilające SN.     Kompleksowe przygotowanie placu budowy.


Budownictwo kubaturowe