Realizacje

Przemysł stoczniowy

Stocznia Gdańska S.A.

Stocznia Gdańska S.A.

Kompleksowy montaż instalacji elektrycznej związany z zasilaniem urządzeń. Odtworzenie i modernizacja układu zasilania i oświetlenia. Dostawa i montaż rozdzielnic odbiorczych do 2000 A. Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej w hali produkcyjnej. Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych - uruchomienie instalacji odbiorczych.


Przemysł stoczniowy