Realizacje

Przemysł stoczniowy

Gdańska Stocznia Remontowa Nauta

Gdańska Stocznia Remontowa Nauta

Kompleksowe wykonanie remontu instalacji elektrycznej pochylni. Demontaż i montaż nowego okablowania rozdzielnic na pochylniach. Wykonanie modernizacji oświetlenia w hali produkcyjnej. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Planowana realizacja na rok 2016: wykonanie instalacji zasilania 15 kV stacji T-2053 z PZ-2019.


Przemysł stoczniowy