Realizacje

Przemysł petrochemiczny

LOTOS Oil

LOTOS Oil

Remont rozdzielni energetycznej RB3 obejmujący dostawę i montaż. Wykonanie okablowania pod pola rozdzielnicy, układu pomiarowego, dokumentacji jakościowej i powykonawczej oraz rozruchy instalacji.


Przemysł petrochemiczny