Realizacje

Przemysł petrochemiczny

LOTOS Serwis

LOTOS Serwis

Rozbudowa instalacji zasilania i sterowania rozładunku cystern kolejowych o falowniki. Dostawa, montaż rozdzielni. Rozruchy instalacji.
Wykonanie kompleksowej instalacji sieci strukturalnej TECHNIP.


Przemysł petrochemiczny