Realizacje

Przemysł chemiczny

Boryszew S.A.

Boryszew S.A.

Dla Grupy Boryszew wykonano kompleksową instalację sterowania przyjęciem i ewidencją polimerów na wydziale polimeryzacji III.


Przemysł chemiczny