Realizacje

Budownictwo kubaturowe

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdynii

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdynii

Współpraca z PPNT w Gdyni obejmuje: nadzór nad pracami projektowymi i realizacją przebudowy układu zasilania RG (rozdzielni głównych), zespołów prądotwórczych (agregatów 1MW), UPS. Ponadto zapewniamy stałą obsługę w zakresie konserwacji i przeglądów serwisowych stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych, rozdzielni SN i NN.

Na przestrzeni ostatnich lat dokonaliśmy odtworzenia instalacji elektrycznej oraz modyfikację zasilania przestrzeni wystawienniczej budynku Eksperyment.


Budownictwo kubaturowe