Realizacje

Branże innowacyjne

Cemat Silicon, Warszawa

Cemat Silicon, Warszawa

Dla polskiej firmy specjalizującej się w produkcji płytek krzemowych, wykonano instalację sterowania układu centrali MAHU wraz z montażem urządzeń PIFF i FFU (Zander)  dla pomieszczeń czystych wydziału Epitaksji. Celem instalacji jest utrzymanie zadanej temperatury i wilgotności powierza wyjściowego z centrali oraz temperatury wody lodowej zasilającej obiekt.


Branże innowacyjne