Realizacje

Budownictwo kubaturowe

Strony: 1 | 2 |


Yangtorp, Szwecja

Yangtorp, Szwecja

Dla zlecenie szwedzkiego centrum medycyny chińskiej oraz kurortu Yangtorp, przeprowadzono kompleksowy remont instalacji elektrycznej. Współpraca obejmowała również dostawę i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 400 kVA, dostawę modułu automatyki SZR oraz prefabrykację rozdzielnic NN.


Szkoła Muzyczna w Elblągu

Szkoła Muzyczna w Elblągu

Dla Głównego Wykonawcy - Skanska S.A. - wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne na Sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu dla zadania „Rozbudowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu”. Wykonano kompleksowe instalacje elektryczne w ramach budowy Sądu Rejonowego i Okręgowego w Elblągu.


Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdynii

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdynii

Współpraca z PPNT w Gdyni obejmuje: nadzór nad pracami projektowymi i realizacją przebudowy układu zasilania RG (rozdzielni głównych), zespołów prądotwórczych (agregatów 1MW), UPS. Ponadto zapewniamy stałą obsługę w zakresie konserwacji i przeglądów serwisowych stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych, rozdzielni SN i NN.


Elektrownia Bełchatów

Elektrownia Bełchatów

Dla Głównego Wykonawcy Sandvik Mining and Construction, wykonano kompleksową instalację nawęglania. Dostarczono rozdzielnice elektryczne, wykonano montaż i uruchomienie instalacji elektrycznej, automatyki i sterowania urządzeniami.


Keller Polska

Keller Polska

Prace na terenie Grupy LOTOS: wykonanie przebudowy infrastruktury energetycznej NN, SN. Usunięcie kolizji instalacji teletechnicznych i energetycznych.


Alstal Grupa Budowlana

Alstal Grupa Budowlana

Wykonanie projektu i realizacja instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej na terenie kompostowni Ełk.


EL-PUK, k/Konstantynowa Łódzkiego

EL-PUK, k/Konstantynowa Łódzkiego

Wykonanie instancji elektrycznej zasilania całego obiektu (instalacja SN i NN), instalacji odbiorczych wraz z instalacją teletechniczną. Prefabrykacja tablic rozdzielczych. Kompletna przebudowa sieci SN zewnętrznych. Inwestycja pod klucz.


Kampmann Polska

Kampmann Polska

Wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej zasilania obiektu, montaż stacji transformatorowej, prefabrykacja i uruchomienie rozdzielnic, oraz sterowania urządzeniami wentylacyjnymi firmy Kampmann.


Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

Oczyszczalnia ścieków Gdańsk Wschód

Dla oczyszczalni w Ełku wykonano instalację elektryczną ogrzewania pochodni, ogrzewania komór, oraz wykonano instalację elektryczną i automatykę układu zapłonu pochodni. Wykonanie instalacji wraz z projektem.


OSMO Anlagenbau GmBH & Co. KG

OSMO Anlagenbau GmBH & Co. KG

Dla niemieckiego kontrahenta z branży przemysłowej, wykonano kompleksowo instalacje elektryczne oraz teletechniczne.


Sierra Ivory Apartments

Sierra Ivory Apartments

Dla powstałych na terenie Sierra Golf Club apartamentów, wykonano instalacje SN a także dostarczono wraz montażem i uruchomieniem stację SN. Wykonano także linie zasilające SN. Kompleksowe przygotowanie placu budowy.


Bo Concept, Sopot

Bo Concept, Sopot

Wykonanie instalacji zasilającej i odbiorczej w obiekcie duńskiej sieci sklepów z meblami, w Sopocie. Wykonanie projektu i montaż instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru - ISA. Inwestycja pod klucz.


Masterlink

Masterlink

Dla Firmy Masterlink w Gdańsku, wykonano projekt oraz kompleksowe roboty instalacji elektrycznych od linii SN poprzez stację transformatorową, zasilanie rezerwowe i instalacje wewnętrzne.


LPP

LPP

Kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznej, teletechnicznej, komputerowej i kontroli dostępu w sieci sklepów Reserved oraz Cropp Town na terenie całego kraju.


CH Kowale, Gdańsk

CH Kowale, Gdańsk

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Dostawa, montaż i uruchomienie stacji SN. Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych. Dostawa i montaż systemów SSP, SWIN, CCTV, KD, IT, DSO. Wykonanie instalacji oświetleniowej.


Strony: 1 | 2 |