Realizacje

Przemysł petrochemiczny


Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A.

Kompleksowe wykonanie remontu instalacji oświetlenia awaryjnego, dostosowanie rozdzielnic do pomiaru zużytej energii, remont zasilania i sterowania agregatu pompowego, rozbudowa rozdzielnic NN, usunięcie kolizji instalacji elektrycznej SN, remont pompowni chemikaliów, rozbudowa instalacji zasilania i sterowania rozładunku cystern kolejowych o falownik.


LOTOS Oil

LOTOS Oil

Remont rozdzielni energetycznej RB3 obejmujący dostawę i montaż. Wykonanie okablowania pod pola rozdzielnicy, układu pomiarowego, dokumentacji jakościowej i powykonawczej oraz rozruchy instalacji.


LOTOS Serwis

LOTOS Serwis

Rozbudowa instalacji zasilania i sterowania rozładunku cystern kolejowych o falowniki. Dostawa, montaż rozdzielni. Rozruchy instalacji.
Wykonanie kompleksowej instalacji sieci strukturalnej TECHNIP.


Petrochemia Płock

Petrochemia Płock

Realizacje zadań w instalacjach AKPiA, elektrycznych oraz teletechnicznych.