Realizacje

Przemysł chemiczny


Anwil Impeltech Solutions

Anwil Impeltech Solutions

Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego oraz głównego
wyłącznika prądu budynku EC Anwil. Wykonanie instalacji systemów AKPiA, wprowadzenie zasilania i sterowania linii produkcyjnych. Wykonanie projektu i dokumentacji powykonawczej.


Boryszew S.A.

Boryszew S.A.

Dla Grupy Boryszew wykonano kompleksową instalację sterowania przyjęciem i ewidencją polimerów na wydziale polimeryzacji III.


Faurecia

Faurecia

Dla producenta wyposażenia samochodów oraz metalowych konstrukcji siedzeń, wykonano instalację systemu rozładunku oraz dystrybucji polioli i izocyjanów.


Nobiles

Nobiles

Dla producenta farb we Włocławku dokonano rozbudowy układu sterowania produkcją farb wodorozcieńczalnych.


POL-NIL

POL-NIL

Wykonanie projektu wykonawczego systemów automatyki i instalacji słaboprądowych, które obejmują: system sterowania, wizualizacji i nadzoru pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz mediów – BMS, system monitorowania pomieszczeń (RMS), system detekcji oparów wybuchowych, system kontroli dostępu oraz sterowania i sygnalizacji śluz, instalację sieci komputerowej / telefonicznej.


Siarkopol

Siarkopol

Wykonanie instalacji na rurociągu do przeładunku komponentów benzynowych wraz z dostawą szaf sterowniczych i uruchomieniem. Prace w strefach EX.