Automatyka

Automatyka

Proelectric pomaga firmom zwiększyć wydajność i niezawodność procesów przemysłowych poprzez wdrożenie inteligentnej automatyzacji. Pomagamy identyfikować obszary wymagające poprawy lub wzmocnienia. Oferujemy usługi w zakresie doradztwa, projektowania systemów, inżynierii, zarządzania projektami a także zaopatrzenia materiałowego i szkolenia technicznego personelu.

Oferujemy usługi doradcze w zakresie doboru urządzeń i systemów:

a) pomiaru wielkości fizycznych
b) regulacji
c) rejestracji
d) ważenia
e) sterowania produkcją

Zakres naszych usług w dziedzinie automatyki przemysłowej:


Oferta